W dniach od 10 do 12 marca w Pelplińskim Collegium Marianum, po raz kolejny odbyły się rekolekcje dla ustanowionych ceremoniarzy diecezji pelplińskiej. Poprzez nauki wygłoszone przez  rekolekcjonistę ks. dr. Wiesława Szucę 73 ceremoniarzy miało okazję, by przypomnieć sobie najważniejsze punkty formacji duchowej oraz liturgicznej, odbytej w poprzednich latach. Czas rekolekcji dla ceremoniarzy  to również okazja do spotkania się i wymieniany doświadczeń, a nade wszystko do modlitwy. Podczas rekolekcji ceremoniarze mieli okazję uczestniczyć w Mszy św. przy ołtarzu głównym w Bazylice Katedralnej, której przewodniczył ks. dr Wojciech Niemczewski.

W dniach od 17 do 19 lutego br. odbył się w Pelplinie w Collegium Marianum kolejny – trzeci już – zjazd dla uczestników kursu na ceremoniarza. Tematyka tego spotkania poświęcona była przeżywaniu Triduum Paschalnego. Triduum to w liturgii Kościoła szczególny czas, dlatego poświęca się temu misterium dużo uwagi. Jaka jest poszczególna tematyka dni Wielkiego Tygodnia, jak należy właściwie przygotować liturgię Triduum – między innymi nad tymi zagadnieniami szczególnie się zatrzymaliśmy.

W czasie kursu zwraca się uwagę nie tylko na element intelektualny, ale również na pogłębienie relacji z Panem Bogiem. W czasie Mszy świętych i liturgii brewiarzowej zastanawialiśmy się, co zrobić, by na drodze swojego życia prawdziwie spotkać Chrystusa Zmartwychwstałego.

Dnia 11 lutego 2017 roku w Gniewinie miały miejsce Rejonowe Rozgrywki w piłkę nożną ministrantów Rejonu Lęborskiego. W rozgrywkach wzięli udział niektórzy przedstawiciele dekanatów: gniewińskiego, główczyckiego, łupawskiego, lęborskiego i sierakowickiego. Wszystkim dziękujemy za udział i organizację tego dnia, który był nie tylko rywalizacją o 1 miejsce, ale również okazją do spotkania i miłego spędzenia czasu. Podziękowania składamy ks. Piotrowi Grabowskiemu – Rejonowemu Duszpasterzowi ministrantów oraz ks. Sławomirowi Chabiorowi za wielką pomoc w organizacji. Miejsca przedstawiają się następująco:

11 lutego 2017 roku w Starej Kiszewie odbyły się III Szachowe Mistrzostwa Ministrantów. W tym roku Mistrzostwa odbyły się z udziałem Ministrantów z Archidiecezji Gdańskiej. Zostały zorganizowane przez Duszpasterstwo Ministrantów i Lektorów oraz Duszpasterstwo Sportowców Diecezji Pelplińskiej. 52 szachistów po Mszy świętej celebrowanej przez ks. Proboszcza Andrzeja Talińskiego rozpoczęło rozgrywki na szachownicach. Podczas Mistrzostw sędziował pan Tadeusz Rek, wieloletni działacz i propagator szachów z rejonu kartuskiego.

Diecezjalne Duszpasterstwo Ministrantów i Lektorów informuje, że rekolekcje dla ceremoniarzy ustanowionych w minionych latach (2006 – 2016) odbędą się w dniach od 10 do 12 marca 2017 w Pelplinie w Collegium Marianum przy al. Cystersów 2. Koszt rekolekcji – 100 zł. Przyjazd do godz. 17:00. Rekolekcje poprowadzi ks. dr Wiesław Szuca.

ministranci.diecezja-pelplin.pl / 2016 / Archiwum

Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk