14 kwietnia 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie odbył się dekanalny konkurs lektorski. Do konkursu zgłosiło się 8 uczestników z poszczególnych parafii dekanatu tucholskiego:

·          Parafia św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Zdrojach: Julia Rogowska i Natalia Tessmer;

 ·         Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Tucholi: Mateusz Giersz i Piotr Nowotnik;

 ·         Parafia Opatrzności Bożej w Rudzkim Moście: Agnieszka Wąśniewska;

 ·         Parafia Bożego Ciała w Tucholi: Tomasz Smoliński;

 ·         Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Cekcynie: Róża Nowak i Diana Brygman;

7 kwietnia br. w Nowem odbył się Dekanalny Konkurs lektorski, w którym wzięli udział lektorzy i lektorki z dekanatu nowskiego. Uczestnicy czytali wybrany fragment Pisma Św. zaczerpnięty z 1. lub 2. Listu do Koryntian. W skład komisji konkursowej weszli: ks. dr Wojciech Kardyś – biblista, mgr Małgorzata Olszewska – Krupicz – polonista, mgr Emilia Zgubińska – polonista.


I miejsce – Joanna Elszkowska (Parafia Wielki Komorsk)


II miejsce – Jakub Konkolewski (Parafia Lalkowy)


III miejsce – Agata Bobkowska (Parafia Smętowo).


Zwycięzcom gratulujemy, a Finalistka pojedzie reprezentować nasz dekanat na Diecezjalny Konkurs lektorski, który odbędzie się 21 kwietnia w Pelplinie.

W dniach od 16 do 18 marca w Pelplińskim Collegium Marianum, po raz kolejny odbyły się rekolekcje dla ustanowionych ceremoniarzy diecezji pelplińskiej. Poprzez nauki wygłoszone przez  rekolekcjonistę ks. Arkadiusza Ćwiklińskiego 65 ceremoniarzy miało okazję, by przypomnieć sobie najważniejsze punkty formacji duchowej oraz liturgicznej, odbytej w poprzednich latach. Czas rekolekcji dla ceremoniarzy  to również okazja do spotkania się i wymiany doświadczeń, a nade wszystko do modlitwy.

Rekolekcje dla ceremoniarzy to nie tylko umacnianie kondycji duchowej, ale również ubogacanie swojego warsztatu liturgicznego. Podczas rekolekcji odbyło się spotkanie z ks. Wojciechem Niemczewskim – dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego, który ukazał możliwości dalszego zaangażowania się ceremoniarzy w dzieła Kościoła oraz z ks. Maciejem Zabrockim, który przedstawił zamierzenia duszpasterstwa służb liturgicznych naszej diecezji.

            Dnia 17 marca 2018 r. o godz. 10.00, w kościele filialnym Podwyższenia Krzyża Świętego w Potęgowie został zorganizowany i przeprowadzony przez dekanalnego duszpasterza ministrantów i lektorów ks. Tadeusza Drobinskiego, oraz parafię św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Skórowie, etap dekanalny Konkursu Lektorskiego.

            Każdy z uczestników przygotował wybrany przez siebie fragment z 1 lub 2 Listu św. Pawła do Koryntian, który mógł prezentować nie dłużej niż przez 3 minuty.

Z całego dekanatu główczyckiego zgłosili się następujący uczestnicy tylko z parafii Skórowo:

 - Radosław Grzywna

- Jan Müller

- Michał Müller

ministranci.diecezja-pelplin.pl / 2016 / Archiwum

Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk