W sobotę 23 września w dekanacie starogardzkim odbył się turniej ministrantów w piłkę halową. Rozgrywki na etapie dekanalnym stanowią pierwszy etap eliminacji do mistrzostw ogólnopolskich, które odbędą się w maju przyszłego roku w Rzeszowie. Zwycięzcy turnieju dekanalnego przechodzą do turnieju rejonowego. W dekanacie starogardzkim wzięło udział 16 drużyn.

Zwycięzcami okazali się: 

– w kategorii ministrant – roczniki 2010 - 2006 - par. św. Katarzyny w Starogardzie Gd.

– w kategorii lektor młodszy – roczniki 2005- 2002 - par. Sumin

– w kategorii lektor starszy – roczniki 2001- 1997 - par. św. Katarzyny w Starogardzie Gd.

 

Diecezjalne Duszpasterstwo Ministrantów i Lektorów informuje, że kolejna XIII edycja kursu ceremoniarza rozpocznie się 17 listopada 2017 roku w Pelplinie. Kurs przeznaczony jest dla starszych ministrantów i lektorów (klasy II i III gimnazjum oraz klasy ponadgimnazjalne), z minimum dwuletnim stażem w służbie liturgicznej. Kurs odbywać się będzie w Collegium Marianum przy al. Cystersów 2 w Pelplinie. Kurs przewidziano na pięć zjazdów. I zjazd będzie trwał od piątku 17 listopada od godz. 17.00 do niedzieli 
19 listopada do godz. 12.30. Koszt za każdy zjazd wynosi 100 zł za osobę. Kursanci przywożą własne śpiwory, notatniki, lektury oraz zgodę wypełnioną przez Rodziców i Ks. Proboszcza lub Opiekuna ministrantów, która znajduje się w załączniku. Obecność na każdym zjeździe jest obowiązkowym warunkiem zaliczenia kursu wraz z pomyślnie zdanym egzaminem. Kandydatów należy zgłosić do ks. Macieja Zabrockiego

W niedzielę 20 sierpnia 2017 roku Ksiądz Infułat Stanisław Grunt ustanowił nowych ceremoniarzy. Uroczystość odbyła się o godz. 10:00 w Bazylice katedralnej w Pelplinie podczas Mszy Świętej kończącej rekolekcje.

Ceremoniarz to osoba sprawująca funkcję liturgiczną, której zadaniem jest koordynacja przebiegu liturgii oraz, w razie potrzeby, przeprowadzanie prób zespołu liturgicznego przed celebracjami. Musi biegle znać przepisy liturgiczne, a także powinien cechować się umiejętnością dyskretnego interweniowania w nagłych i wyjątkowych przypadkach.

Już po raz XII w naszej Diecezji odbył się roczny kurs przygotowawczy dla ceremoniarzy. Poprzez ćwiczenia, wykłady, wspólną modlitwę i weryfikację wiedzy podczas  egzaminu 62 kandydatów z 38 parafii Diecezji Pelplińskiej przygotowało się do pełnienia funkcji ceremoniarza i otrzymało promocję.

W dniach od 18-20 sierpnia br. w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie odbyły się rekolekcje dla kandydatów na ceremoniarzy. Rekolekcje stanowiły zwieńczenie kursu przygotowującego do posługi ceremoniarzy, który rozpoczął się w październiku 2016 roku. Podczas rekolekcji, które poprowadził ks. Maciej Zabrocki, pochylaliśmy się nad tematem sakramentów świętych.

Ostatnim punktem rekolekcji była Msza św. w niedzielę 20 sierpnia o godz. 10:00 w Bazylice katedralnej, podczas której Ks. Infułat Stanisław Grunt udzielił promocji nowym ceremoniarzom. 

W dniach od 26 do 30 czerwca w Szymbarku odbyły się rekolekcje letnie dla ministrantów i lektorów z Diecezji Pelplińskiej. W rekolekcjach uczestniczyło 103 ministrantów z 17 parafii oraz 13 opiekunów.  

Hasło tegorocznych rekolekcji brzmiało: "Rycerze Chrystusa". Podczas rekolekcji tworzyliśmy zbroję duchową, która ma nas prowadzić do Chrystusa i bronić przed złem. 

W trakcie rekolekcji uczestniczyliśmy w Mszach świętych, modlitwach, zajęciach w grupach oraz rozgrywkach sportowych. Odbyły się m. in. turniej grup, wyjście na Wieżycę, zwiedzanie Centrum Edukacji i Promocji Regionu oraz pokaz rycerski.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom za stworzenie świetnej atmosfery, a także opiekunom, którzy włożyli wiele sił w opiekę nad ministrantami.

ministranci.diecezja-pelplin.pl / 2016 / Archiwum

Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk