W październiku i listopadzie odbywa się w naszej diecezji kurs lektorski. W minioną sobotę (21 października) kurs rozpoczął się w rejonie kościerskim. Poniżej przedstawiamy krótką relację z rejonów: kościerskiego, kamieńskiego i lęborskiego. 

REJON KOŚCIERSKI

W parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Kościerzynie 21 października rozpoczął się kurs lektorski dla rejonu kościerskiego. W zajęciach uczestniczy 38 osób z parafii: Świętej Trójcy w Kościerzynie, Zmartwychwstania Pańskiego w Kościerzynie, z Lipusza, Nowej Karczmy, Szymbarka, Starej Kiszewy, Pinczyna, Rekownicy, Gowidlina. Pierwszy zjazd obejmował wykłady z Pisma Świętego, które wygłosili ks. prałat Antoni Bączkowski (życie Pismem Świętym), ks. Dawid Tyborski (Wstęp do Pisma Świętego), oraz z liturgiki o. Tomasz Koperek CR (posługa lektora w dokumentach). W grupie oprócz ministrantów obecne są dziewczyny (6) chcące pełnić tę funkcję liturgiczną. Kolejne zjazdy w listopadzie będą obejmowały oprócz części teologicznej warsztaty logopedyczne z emisji głosu jak również zajęcia ze Sztuki żywego słowa.  

Ks. Tomasz Koperek CR

Diecezjalne Duszpasterstwo Ministrantów i Lektorów organizuje kurs dla lektorów (zarówno chłopaków oraz dziewcząt). W kursie mogą wziąć udział wszyscy ci, którzy chcą udoskonalić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie posługi lektora oraz włączyć się w tę posługę w swoich parafiach. Kurs zostanie przeprowadzony w zakresie kształcenia teorii zasad liturgicznych proklamacji Słowa Bożego oraz ćwiczeń praktycznych umiejętności pracy z tekstem biblijnym.

W sobotę 23 września w dekanacie starogardzkim odbył się turniej ministrantów w piłkę halową. Rozgrywki na etapie dekanalnym stanowią pierwszy etap eliminacji do mistrzostw ogólnopolskich, które odbędą się w maju przyszłego roku w Rzeszowie. Zwycięzcy turnieju dekanalnego przechodzą do turnieju rejonowego. W dekanacie starogardzkim wzięło udział 16 drużyn.

Zwycięzcami okazali się: 

– w kategorii ministrant – roczniki 2010 - 2006 - par. św. Katarzyny w Starogardzie Gd.

– w kategorii lektor młodszy – roczniki 2005- 2002 - par. Sumin

– w kategorii lektor starszy – roczniki 2001- 1997 - par. św. Katarzyny w Starogardzie Gd.

 

Diecezjalne Duszpasterstwo Ministrantów i Lektorów informuje, że kolejna XIII edycja kursu ceremoniarza rozpocznie się 17 listopada 2017 roku w Pelplinie. Kurs przeznaczony jest dla starszych ministrantów i lektorów (klasy II i III gimnazjum oraz klasy ponadgimnazjalne), z minimum dwuletnim stażem w służbie liturgicznej. Kurs odbywać się będzie w Collegium Marianum przy al. Cystersów 2 w Pelplinie. Kurs przewidziano na pięć zjazdów. I zjazd będzie trwał od piątku 17 listopada od godz. 17.00 do niedzieli 
19 listopada do godz. 12.30. Koszt za każdy zjazd wynosi 100 zł za osobę. Kursanci przywożą własne śpiwory, notatniki, lektury oraz zgodę wypełnioną przez Rodziców i Ks. Proboszcza lub Opiekuna ministrantów, która znajduje się w załączniku. Obecność na każdym zjeździe jest obowiązkowym warunkiem zaliczenia kursu wraz z pomyślnie zdanym egzaminem. Kandydatów należy zgłosić do ks. Macieja Zabrockiego

W niedzielę 20 sierpnia 2017 roku Ksiądz Infułat Stanisław Grunt ustanowił nowych ceremoniarzy. Uroczystość odbyła się o godz. 10:00 w Bazylice katedralnej w Pelplinie podczas Mszy Świętej kończącej rekolekcje.

Ceremoniarz to osoba sprawująca funkcję liturgiczną, której zadaniem jest koordynacja przebiegu liturgii oraz, w razie potrzeby, przeprowadzanie prób zespołu liturgicznego przed celebracjami. Musi biegle znać przepisy liturgiczne, a także powinien cechować się umiejętnością dyskretnego interweniowania w nagłych i wyjątkowych przypadkach.

Już po raz XII w naszej Diecezji odbył się roczny kurs przygotowawczy dla ceremoniarzy. Poprzez ćwiczenia, wykłady, wspólną modlitwę i weryfikację wiedzy podczas  egzaminu 62 kandydatów z 38 parafii Diecezji Pelplińskiej przygotowało się do pełnienia funkcji ceremoniarza i otrzymało promocję.

ministranci.diecezja-pelplin.pl / 2016 / Archiwum

Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk