XVIII edycja kursu na ceremoniarza w Diecezji Pelplińskiej zakończyła się 18 listopada 2023 roku. Uroczystej promocji nowym 86 ceremoniarzom udzielił Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna. Kolejna edycja odbędzie się w sierpniu 2024 roku. Terminy znajdują się poniżej. 

Ceremoniarz, zwany również mistrzem ceremonii (w dokumentach wydanych po Soborze Watykańskim II jedynie to określenie jest używane) czuwa nad prawidłowym zorganizowaniem i przebiegiem liturgii, jak i wykonaniem wszelkich ceremonii liturgicznych. W czasie liturgii pozostaje w pobliżu celebransa jednocześnie dając odpowiednie znaki i polecenia (komendy) pozostałym usługującym, by spełnili w danym momencie przeznaczone im funkcje. Zasadniczo w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego funkcję ceremoniarza spełnia osoba świecka, lecz dawne dokumenty zalecają, by była to osoba duchowna. A. Jougan w „Słowniku kościelnym łacińsko – polskim” pisał: „Przed Soborem Watykańskim II ceremoniarzem był duchowny, zwany mistrzem ceremonii, który czuwał nad godnym i właściwym spełnianiem uroczystych czynności liturgicznych (1958, s. 82). Wydane po Soborze Watykańskim II Caeremoniale episcoporum w roku 1984 wskazuje wyraźnie, że posługa ceremoniarza nie jest zarezerwowana wyłącznie dla duchownych.

Kurs ceremoniarza w Diecezji Pelplińskiej - informacje:

XIX edycja kursu na ceremoniarza w Diecezji Pelplińskiej rozpocznie się 26 sierpnia 2024 roku. Zapisy rozpoczną się w połowie czerwca. Szczegóły pozostałych zjazdów:

  • 26-29 sierpnia 2024 roku
  • 06-07 września 2024 roku
  • 11-13 października 2024 roku
  • 08-09 listopada 2024 roku (egzamin i promocja) 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu i promocji, jest udział we wszystkich 4 zjazdach i pomyślnie zdany egzamin. 

Każdego roku dla ustanowionych ceremoniarzy odbywają się rekolekcje wielkopostne. W tym roku miały one miejsce 1-3 marca 2024 roku. Już teraz serdecznie zapraszamy na rekolekcje wielkopostne w 2025 roku. Termin i zapisy zostaną podane w późniejszym czasie. 

 

ministranci.diecezja-pelplin.pl / 2016 - 2024 / Archiwum

Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk