XVII edycja kursu na ceremoniarza w Diecezji Pelplińskiej rozpoczęła się 22 sierpnia 2022 roku.

Ceremoniarz, zwany również mistrzem ceremonii (w dokumentach wydanych po Soborze Watykańskim II jedynie to określenie jest używane) czuwa nad prawidłowym zorganizowaniem i przebiegiem liturgii, jak i wykonaniem wszelkich ceremonii liturgicznych. W czasie liturgii pozostaje w pobliżu celebransa jednocześnie dając odpowiednie znaki i polecenia (komendy) pozostałym usługującym, by spełnili w danym momencie przeznaczone im funkcje. Zasadniczo w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego funkcję ceremoniarza spełnia osoba świecka, lecz dawne dokumenty zalecają, by była to osoba duchowna. A. Jougan w „Słowniku kościelnym łacińsko – polskim” pisał: „Przed Soborem Watykańskim II ceremoniarzem był duchowny, zwany mistrzem ceremonii, który czuwał nad godnym i właściwym spełnianiem uroczystych czynności liturgicznych (1958, s. 82). Wydane po Soborze Watykańskim II Caeremoniale episcoporum w roku 1984 wskazuje wyraźnie, że posługa ceremoniarza nie jest zarezerwowana wyłącznie dla duchownych.

 Kurs ceremoniarza w Diecezji Pelplińskiej - informacje:

XVII edycja kursu na ceremoniarza w Diecezji Pelplińskiej rozpoczęła się 22 sierpnia 2022 roku. Poniżej przedstawiamy terminy kolejnych zjazdów. Obecność na każdym zjeździe jest obowiązkowym warunkiem zaliczenia kursu wraz z pomyślnie zdanym egzaminem.

  • I zjazd: 22-25 sierpnia 2022 roku
  • II zjazd: 09-10 września 2022 roku
  • III zjazd: 14-16 października 2022 roku
  • IV zjazd połączony z promocją: 11-12 listopad 2022 roku 

Uroczysta promocja XVII edycji kursu na ceremoniarza odbędzie się 12 listopada 2022 o godz. 18.00 w Bazylice Katedralnej w Pelplinie pod przewodnictwem ks. Bpa Ryszarda Kasyny. 

Kolejna XVIII edycja kursu na ceremoniarza w Diecezji Pelplińskiej odbędzie się 21 sierpnia 2023 roku i potrwa do listopada 2023 roku. Szczegóły podamy pod koniec czerwca 2023 roku. 

Rekolekcje dla ustanowionych już ceremoniarzy, odbyły się 1-3 kwietnia 2022 roku w Pelplinie, które poprowadził ks. kanonik Andrzej Szopiński. Już teraz zapraszamy na przyszłoroczne rekolekcje wielkopostne (termin podamy w lutym 2023 roku).

 

ministranci.diecezja-pelplin.pl / 2016 - 2020 / Archiwum

Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk