XVII edycja kursu na ceremoniarza w Diecezji Pelplińskiej zakończyła się 12 listopada 2022 roku. Promocję otrzymało 93 kandydatów z 50 parafii. Kolejna XVIII edycja rozpocznie się 21 sierpnia 2023 roku. Szczegóły i zapisy w czerwcu 2023 roku. 

Rekolekcje dla ustanowionych już ceremoniarzy, odbędą się 3-5 marca 2023 roku w Pelplinie, które poprowadzi ks. kanonik Andrzej Szopiński. Już teraz zapraszamy, aby zaplanować sobie ten termin na rekolekcje wielkopostne. 

Ceremoniarz, zwany również mistrzem ceremonii (w dokumentach wydanych po Soborze Watykańskim II jedynie to określenie jest używane) czuwa nad prawidłowym zorganizowaniem i przebiegiem liturgii, jak i wykonaniem wszelkich ceremonii liturgicznych. W czasie liturgii pozostaje w pobliżu celebransa jednocześnie dając odpowiednie znaki i polecenia (komendy) pozostałym usługującym, by spełnili w danym momencie przeznaczone im funkcje. Zasadniczo w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego funkcję ceremoniarza spełnia osoba świecka, lecz dawne dokumenty zalecają, by była to osoba duchowna. A. Jougan w „Słowniku kościelnym łacińsko – polskim” pisał: „Przed Soborem Watykańskim II ceremoniarzem był duchowny, zwany mistrzem ceremonii, który czuwał nad godnym i właściwym spełnianiem uroczystych czynności liturgicznych (1958, s. 82). Wydane po Soborze Watykańskim II Caeremoniale episcoporum w roku 1984 wskazuje wyraźnie, że posługa ceremoniarza nie jest zarezerwowana wyłącznie dla duchownych.

Kurs ceremoniarza w Diecezji Pelplińskiej - informacje:

XVII edycja kursu na ceremoniarza w Diecezji Pelplińskiej zakończyła się 12 listopada 2022 roku. Promocję przyjęło 93 kandydatów z 50 parafii. Kolejna XVIII edycja rozpocznie się 21 sierpnia 2023 roku. Szczegóły i zapisy w czerwcu 2023 roku. Wstępnie są już znane dwa terminy spotkań:

  • 21-24 sierpnia 2023 roku
  • 08-09 września 2023 roku
  • weekend w październiku
  • weekend w listopadzie (egzamin i promocja w Bazylice Katedralnej).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu i promocji, jest udział we wszystkich 4 zjazdach i pomyślnie zdany egzamin. 

 

 

ministranci.diecezja-pelplin.pl / 2016 - 2020 / Archiwum

Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk