Dnia 12 października 2018 roku, rozpoczęliśmy XIV edycję diecezjalnego kursu na ceremoniarza w diecezji pelplińskiej.

 

 

W sobotę, 22 września br., odbył się turniej halowej piłki nożnej dla ministrantów z dekanatu pelplińskiego.

Diecezjalne Duszpasterstwo Ministrantów i Lektorów informuje, że kolejna XIV edycja kursu ceremoniarza rozpocznie się 12 października 2018 roku w Pelplinie.

 

Duszpasterstwo Ministrantów i Lektorów Diecezji Pelplińskiej, pragnie poinformować, że rozpoczynamy turniej w halową piłkę nożną. 

W niedzielę 29 lipca 2018 roku Ksiądz Kan. Andrzej Szopiński ustanowił nowych ceremoniarzy. Uroczystość odbyła się o godz. 10:00 w Bazylice katedralnej w Pelplinie podczas Mszy Świętej kończącej rekolekcje.

Ceremoniarz to osoba sprawująca funkcję liturgiczną, której zadaniem jest koordynacja przebiegu liturgii oraz przeprowadzanie prób zespołu liturgicznego przed celebracjami. Musi biegle znać przepisy liturgiczne, a także powinien cechować się umiejętnością dyskretnego interweniowania w nagłych i wyjątkowych przypadkach.

Już po raz XIII w naszej Diecezji odbył się roczny kurs przygotowawczy dla ceremoniarzy. Poprzez ćwiczenia, wykłady, wspólną modlitwę i weryfikację wiedzy podczas egzaminu 67 kandydatów z 33 parafii Diecezji Pelplińskiej przygotowało się do pełnienia funkcji ceremoniarza i otrzymało promocję.

ministranci.diecezja-pelplin.pl / 2016 / Archiwum

Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk