22 października w parafii NMP Matki Kościoła w Tczewie przyjęto do grona ministrantów jedenastu kandydatów, a do grona lektorów trzech ministrantów. Przygotowywali się, do tej uroczystości przez pół roku poprzez spotkania formacyjne, liturgiczne, a także przez wspólną integracje i zabawę. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za ich wierne służenie, a także dziękujemy rodzicom, którzy razem z kapłanami jak najlepiej starają się wychować tych, którzy pragną być przy ołtarzu Pana. 

21 października przy Szkole Podstawowej nr 8 w Tczewie, odbył się ministrancki turniej halowej piłki nożnej dekanatu tczewskiego. W kategorii szkoła podstawowa i gimnazjum I miejsce zajęła parafia NMP Matki Kościoła w Tczewie, natomiast wśród szkół średnich najlepsi okazali się ministranci z parafii św. Józefa w Tczewie. Gratulujemy zwycięzcom, którzy będą reprezentować nasz dekanat w rozgrywkach rejonowych, a także parafiom św. Wojciecha w Gorzędzieju i św. Maksymiliana w Tczewie, które zgłosiły swój udział w turnieju. Jest to okazja, by ministranci oprócz wiernego służenia przy ołtarzu Pana i wspólnej integracji, pokazali swoje pasje i  umiejętności sportowe. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji, a w sposób szczególny rodzicom i dyrekcji szkoły.

14 października w Lipuszu rozegrane zostały rozgrywki w piłkę halową dla dekanatu kościerskiego. W rozgrywkach uczestniczyły parafie: w kategorii I 2010-2006: Rekownica , Lipusz, Kościerzyna - Zmartwychwstańcy, Kościerzyna - Chrystus Król, Łubiana. Pierwsze miejsce w tej kategorii zajęła parafia Michała Archanioła w Lipuszu. W kategorii II 2005 -2002 Lipusz, Kościerzyna - Św. Trójca, Kościerzyna - Zmartwychwstańcy, Łubiana, Kościerzyna - Chrystus Król, pierwsze miejsce w tej kategorii zajęła drużyna z parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Kościerzynie. W kategorii III 2001 - 1997 Kościerzyna - Chrystus Król, Lipusz, Kościerzyna - Zmartwychwstańcy, Kościerzyna - Świętej Trójcy. Zwycięstwo w tej kategorii należy do parafii Michała Archanioła w Lipuszu.

W październiku i listopadzie odbywa się w naszej diecezji kurs lektorski. W minioną sobotę (21 października) kurs rozpoczął się w rejonie kościerskim. Poniżej przedstawiamy krótką relację z rejonów: kościerskiego, kamieńskiego i lęborskiego. 

REJON KOŚCIERSKI

W parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Kościerzynie 21 października rozpoczął się kurs lektorski dla rejonu kościerskiego. W zajęciach uczestniczy 38 osób z parafii: Świętej Trójcy w Kościerzynie, Zmartwychwstania Pańskiego w Kościerzynie, z Lipusza, Nowej Karczmy, Szymbarka, Starej Kiszewy, Pinczyna, Rekownicy, Gowidlina. Pierwszy zjazd obejmował wykłady z Pisma Świętego, które wygłosili ks. prałat Antoni Bączkowski (życie Pismem Świętym), ks. Dawid Tyborski (Wstęp do Pisma Świętego), oraz z liturgiki o. Tomasz Koperek CR (posługa lektora w dokumentach). W grupie oprócz ministrantów obecne są dziewczyny (6) chcące pełnić tę funkcję liturgiczną. Kolejne zjazdy w listopadzie będą obejmowały oprócz części teologicznej warsztaty logopedyczne z emisji głosu jak również zajęcia ze Sztuki żywego słowa.  

Ks. Tomasz Koperek CR

Diecezjalne Duszpasterstwo Ministrantów i Lektorów organizuje kurs dla lektorów (zarówno chłopaków oraz dziewcząt). W kursie mogą wziąć udział wszyscy ci, którzy chcą udoskonalić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie posługi lektora oraz włączyć się w tę posługę w swoich parafiach. Kurs zostanie przeprowadzony w zakresie kształcenia teorii zasad liturgicznych proklamacji Słowa Bożego oraz ćwiczeń praktycznych umiejętności pracy z tekstem biblijnym.

ministranci.diecezja-pelplin.pl / 2016 / Archiwum

Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk