W dniach 11-12 maja 69 kandydatów przystąpiło do egzaminu, który decyduje o promocji na ceremoniarza Diecezji Pelplińskiej. Egzamin na ceremoniarza jest sprawdzianem ile każdy uczestnik nauczył się podczas całego kursu. Zwieńczenie kursu stanowią rekolekcje i promocja, która odbędzie się 29 lipca o godz. 10:00 w bazylice katedralnej w Pelplinie.

28 kwietnia 2018 roku w Starej Kiszewie odbyły się IV Szachowe Mistrzostwa Ministrantów. Mistrzostwa odbyły się z udziałem ministrantów z Archidiecezji Gdańskiej. Zostały zorganizowane przez Duszpasterstwo Ministrantów i Lektorów oraz Duszpasterstwo Sportowców Diecezji Pelplińskiej. 38 szachistów po Mszy świętej celebrowanej przez ks. Proboszcza Andrzeja Talińskiego rozpoczęło rozgrywki na szachownicach. Podczas Mistrzostw sędziował pan Tadeusz Rek, wieloletni działacz i propagator szachów z rejonu kartuskiego.

W turnieju wzięli udział przedstawiciele następujących parafii:

22 kwietnia 2018 r. w Niedzielę Dobrego Pasterza, na Mszy Św. o godz. 12.30, zostało uroczyście włączonych 7 nowych ministrantów w parafii św. Mateusza w Nowem. Przez ok. rok przechodzili oni okres przygotowania, poznając zasady służby ministranckiej. Życzymy nowym ministrantom wytrwałości i radości z pełnienia służby przy ołtarzu Pana.

21 kwietnia 2018 roku w Pelplinie w Collegium Marianum odbył się XII Diecezjalny Konkurs Lektorski. W tym roku uczestnicy proklamowali fragmenty z 1 i 2 listu św. Pawła do Koryntian. Zanim uczestnicy proklamowali wybrane przez siebie fragmenty usłyszeli wykład wprowadzający nt. „Lektor jako sługa Słowa Bożego”, który wygłosił ks. dr Arkadiusz Drzycimski – prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.

W komisji konkursowej, która miała trudne zadanie wyłonienia zwycięzcy, zasiedli:

- p. Monika Janeczek-Toporowska – logopeda, aktorka

- p. Mariusz Żarnecki – aktor Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni

- ks. dr Arkadiusz Drzycimski – prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie

W konkursie wzięło udział 10 uczestników. Byli nimi finaliści konkursów na etapie dekanalnym. Wyniki konkursu:

W dniach od 13 do 15 kwietnia br. odbył się w Pelplinie w Collegium Marianum kolejny – trzeci już – zjazd dla uczestników kursu na ceremoniarza. Tematyka tego spotkania poświęcona była przeżywaniu Triduum Paschalnego. Triduum to w liturgii Kościoła szczególny czas, dlatego poświęca się temu misterium dużo uwagi. Jaka jest poszczególna tematyka dni Wielkiego Tygodnia, jak należy właściwie przygotować liturgię Triduum – między innymi nad tymi zagadnieniami szczególnie się zatrzymaliśmy.

W czasie kursu zwraca się uwagę nie tylko na element intelektualny, ale również na pogłębienie relacji z Panem Bogiem. W czasie Mszy świętych i liturgii brewiarzowej zastanawialiśmy się, co zrobić, by na drodze swojego życia prawdziwie spotkać Chrystusa Zmartwychwstałego.

Przyszłych ceremoniarzy czekają jeszcze dwa zjazdy: 11-12 maja br., w czasie którego nastąpi zaprezentowanie swojej wiedzy i umiejętności, natomiast od 27-29 lipca br. odbędą się rekolekcje połączone z udzieleniem promocji przez Księdza Biskupa Seniora Piotra Krupę.

ministranci.diecezja-pelplin.pl / 2016 / Archiwum

Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk