W dniu 9 kwietnia 2016 r. o godz. 9.00, w kościele parafialnym św. Jakuba Apostoła w Tucholi został zorganizowany i przeprowadzony przez dekanalnego duszpasterza ministrantów i lektorów ks. Tadeusza Drobinskiego, dekanalny etap Konkursu Lektorskiego.

Każdy z uczestników przygotował wybrany przez siebie fragment z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian, który mógł prezentować nie dłużej niż przez 3 minuty.

Z poszczególnych parafii dekanatu tucholskiego zgłosili się następujący uczestnicy:

W sobotę 12. marca 2016 roku odbyły się w Pelplinie Mistrzostwa Służb Liturgicznych Diecezji Pelplińskiej w piłkę halową. O godz. 9:00 w Pelplińskiej Katedrze została odprawiona Msza św. w intencji Służb Liturgicznych Diecezji Pelplińskiej, którą sprawował Ks. Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna.

Po Mszy św. uczestnicy przeszli na dwie sale gimnastyczne. Ministranci ze szkoły podstawowej swoje mecze rozegrali w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, natomiast gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnzjalnych w Zespole Szkół nr 1.

 Po zaciekłej walce zwycięzcami okazali się:

Diecezjalne Duszpasterstwo Ministrantów i Lektorów zaprasza do udziału w Diecezjalnym Konkursie Lektorskim. W tym roku odbędzie się on 16 kwietnia o godz. 9.30 w Collegium Marianum w Pelplinie. Lektorzy i lektorki przygotowują dowolny, przez siebie wybrany, fragment z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian. W ramach konkursu finałowego uczestnik prezentuje tekst czytany nie dłużej niż 3 minuty.

W dniach od 26 do 28 lutego w Collegium Marianum w Pelplinie odbyły się rekolekcje dla ustanowionych ceremoniarzy z Diecezji Pelplińskiej. Udział wzięło 60 ceremoniarzy z różnych parafii. Rekolekcje poprowadził ks. kan. Andrzej Szopiński. W czasie rekolekcji ksiądz rekolekcjonista ukazał uczestnikom różne drogi, które prowadzą do świętości. Oprócz modlitwy brewiarzowej, która była obecna przez całe rekolekcje odbyła się droga krzyżowa oraz adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której wielu ceremoniarzy skorzystało z sakramentu pokuty i pojednania.

20 lutego 2016 roku w Starej Kiszewie odbyły się II Szachowe Mistrzostwa Ministrantów Diecezji Pelplińskiej, zorganizowane przez Diecezjalne Duszpasterstwa Ministrantów i Sportowców. 35 szachistów - ministrantów po Mszy świętej odprawianej przez ks. Andrzeja Talińskiego oraz ks. Macieja Zabrockiego rozpoczęło rozgrywki na szachownicach. Mistrzostwa przygotował i sędziował pan Tadeusz Rek, wieloletni działacz i propagator szachów z rejonu kartuskiego.

ministranci.diecezja-pelplin.pl / 2016 / Archiwum

Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk