W dniach 23-24 kwietnia 53 kandydatów przystąpiło do egzaminu, który decyduje o promocji na ceremoniarza Diecezji Pelplińskiej. Egzamin na ceremoniarza jest sprawdzianem ile każdy uczestnik nauczył się podczas całego kursu. Większości udało się zdać, ale... czasami nawet najlepszym zdarza się mały wypadek przy pracy. Poprawka egzaminu odbędzie się 20 maja, natomiast promocja na ceremoniarzy odbędzie się 21 sierpnia. Poprzedzona zostanie rekolekcjami. Gratulujemy tym, którym udało się zdać egzamin! A tym, którym podwinęła się noga... życzymy powodzenia w maju!

16 kwietnia br. w Pelplinie w Collegium Marianum odbył się X Diecezjalny Konkurs Lektorski.

W tym roku uczestnicy proklamowali fragmenty z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian. Zanim uczestnicy proklamowali wybrane przez siebie usłyszeli wykład wprowadzający ks. Andrzeja Szopińskiego, w którym została ukazana postać św. Pawła oraz element patriotyzmu, który zawarł św. Paweł w swoim liście.

W komisji konkursowej, która miała trudne zadanie wyłonienia zwycięzcy, zasiedli:

- Ks. Kan. Andrzej Szopiński – Ekonom Kurii Diecezjalnej

- p. Mariusz Żarnecki – aktor Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni

- p. Bogdan Wiśniewski – polonista z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie

W konkursie wzięło udział 14 uczestników. Byli nimi finaliści konkursu na etapie dekanalnym.

Dnia 9 kwietnia 2016 roku w parafii św. Wojciecha w Starogardzie Gdańskim odbył się dekanalny konkurs lektorski. Zaprezentowali się lektorzy z trzech starogardzkich parafii: Paweł Poziemski z parafii NMP Matki Kościoła, Tomasz Derron z parafii NMP Matki Kościoła, Mateusz Reszke z parafii św. Katarzyny, Marcelina Gendzierska z parafii św. Wojciecha oraz Łukasz Czerniga z parafii św. Wojciecha.

W dniach od 8 do 10 kwietnia br. odbył się w Pelplinie w Collegium Marianum kolejny - trzeci już - zjazd dla uczestników kursu na ceremoniarza. Tematyka tego spotkania poświęcona była przeżywaniu Triduum Paschalnego. To w liturgii Kościoła szczególny czas, dlatego poświęca się temu misterium dużo uwagi. Jaka jest poszczególna tematyka dni Wielkiego Tygodnia, jak należy właściwie przygotować liturgię Triduum – między innymi nad tymi zagadnieniami szczególnie się zatrzymaliśmy.

W sobotę 9 kwietnia w parafii Pelplin odbył się Dekanalny Konkurs Lektorski stanowiący eliminacje do Konkursu Diecezjalnego.

O godzinie 9.00 Ks. Proboszcz rozpoczął konkurs na najlepszego lektora. Uczestnicy prezentowali tekst z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian. Komisja konkursowa, w której skład weszli: p. Monika Janeczek-Toporowska, Ks. Proboszcz Tadeusz Brzeziński oraz Ks. Maciej Zabrocki, miała niełatwe zadanie, aby wyłonić zwycięzcę, gdyż poziom prezentacji był bardzo wysoki i wyrównany. Pierwsze miejsce w konkursie zajął Szymon Formella z Parafii Katedralnej, który będzie reprezentował dekanat pelpliński podczas konkursu na szczeblu diecezjalnym – 16 kwietnia.

ministranci.diecezja-pelplin.pl / 2016 / Archiwum

Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk