Miło nam poinformować, że dzięki staraniom Księdza Biskupa Ryszarda Kasyny i Diecezjalnego Duszpasterstwa Ministrantów i Lektorów powstał "PROGRAM FORMACYJNY SŁUŻBY LITURGICZNEJ DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ". 

Program został opracowany na podstawie Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej zatwierdzonego przez Konferencję Episkopatu Polski 27 listopada 2008 roku oraz Programu formacyjnego służby liturgicznej „Służyć tym darem, jaki każdy otrzymał” opracowanego przez Podkomisję KEP ds. Służby Liturgicznej z 2013 roku, z uwzględnieniem specyfiki działalności duszpasterskiej diecezji pelplińskiej.

Pełna formacja członków służby liturgicznej została podzielona na cztery etapy:

etap I: formacja kandydatów,
etap II: formacja ministrantów,
etap III: formacja szczegółowa (dla lektorów, ceremoniarzy i animatorów liturgicznych),
etap IV: formacja permanentna.

Dyrektorium Katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce z 2001 roku podkreśla, że „wychowanie liturgiczne dokonuje się zarówno przez nauczanie, które wyjaśnia tajemnice wiary i sposoby jej celebrowania, jak i przez sam udział w liturgii”, a „integralne rozumienie i harmonijne łączenie obu tych zasad jest konieczne, ponieważ liturgia bez objaśnienia może stać się zespołem niezrozumiałych konwencji albo magicznych czynności” (nr 25). Wydaje się więc uzasadnione, by w trakcie realizacji Programu, przygotowując ministrantów do służby liturgicznej w sposób praktyczny, większy nacisk kłaść na wymiar mistagogiczny.

Ponieważ wychowanie w wierze jest przede wszystkim obowiązkiem rodziców, w roku formacyjnym planujemy także spotkania z nimi.

 

PLAN PODRĘCZNIKA

Podręcznik jest przeznaczony dla księży odpowiedzialnych za służbę liturgiczną w parafii, dlatego obejmuje tylko dwa pierwsze etapy formacji; składa się z dwóch części:

I. SPOTKANIA FORMACYJNE

1.       formacja kandydatów

2.       formacja ministrantów

 

II. SPOTKANIA INTEGRACYJNE

 

Za organizację formacji szczegółowej i permanentnej odpowiada Diecezjalne Duszpasterstwo Ministrantów i Lektorów Diecezji Pelplińskiej.

 

Konspekty zbiórek do pierwszych dwóch etapów (łącznie z konspektami do spotkań z rodzicami) załączone są do publikacji na płytce. Każdemu konspektowi został przypisany osobny folder. Wszystkie konspekty i załączniki, które przygotowano w formacie DOCX oraz PPTX (możliwość edytowania plików w pakiecie Microsoft Office 2007 lub wyższy) mają swoje odpowiedniki w formacie PDF. Niekiedy konspekt proponuje odwołać się do dokumentów Kościoła. Wszystkie znajdują się w osobnym folderze głównym (nie zostały dołączone do folderu konspektu).

Program w formie zeszytu został przekazany wszystkim kapłanom posługującym w diecezji pelplińskiej. 

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Programu formacyjnego służb liturgicznych diecezji pelplińskiej.

Słowa wdzięczności kieruję do Księdza Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny, który z wielką troską czuwa nad rozwojem duchowym służby liturgicznej, towarzysząc nam swoją modlitwą i radą.

Dziękuję wszystkim Kapłanom, którzy tworzyli konspekty formacyjne: Ks. Adamowi Malinowskiemu, Ks. Adamowi Ryńskiemu, Ks. Andrzejowi Węsierskiemu, Ks. Dawidowi Tyborskiemu, Ks. Grzegorzowi Formeli, Ks. Jackowi Karwaszowi, Ks. Januszowi Osnowskiemu, Ks. Kamilowi Kowalewskiemu, Ks. Krzysztofowi Węsierskiemu, Ks. Maciejowi Dzwonkowskiemu, Ks. Maciejowi Zabrockiemu, Ks. Mateuszowi Pryczkowskiemu, Ks. Michałowi Choszczowi, Ks. Pawłowi Orłowskiemu, Ks. Pawłowi Skrzyńskiemu, Ks. Rafałowi Kulwikowskiemu, Ks. Robertowi Ratkowskiemu, Ks. Szymonowi Gwardzikowi, o. Tomaszowi Koperkowi CR, Ks. Tomaszowi Mizykowi oraz Klerykom Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie.

Jestem wdzięczny P. Aleksandrze Cieszyńskiej, P. Annie Marii Kolberg OV i Dk. Tomaszowi Borkowi za pomoc w korekcie tekstu publikacji i scenariuszy spotkań.

Dziękuję WSZYSTKIM Księżom, którzy z wiarą i oddaniem prowadzą we wszystkich parafiach naszej diecezji służbę liturgiczną.

Niech Program stanie się inspiracją do formowania młodych serc, które potrzebują doświadczenia obecności Pana Boga w swoim życiu.

 

ks. Grzegorz Miotk

Diecezjalny Duszpasterz Ministrantów i Lektorów

ministranci.diecezja-pelplin.pl / 2016 / Archiwum

Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk