W ramach rekolekcji dla ceremoniarzy odbędzie się po raz szósty konkurs wiedzy liturgicznej dla ustanowionych ceremoniarzy.

Do konkursu mogą przystąpić ceremoniarze z Diecezji Pelplińskiej ustanowieni w latach 2006 – 2018.

Konkurs składa się z dwóch części:

I część – test sprawdzający wiedzę liturgiczną przygotowany na podstawie lektur: Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego; Zwycięzca Śmierci; Redemptionis Sacramentum, Mane nobiscum Domine.


II część – pięciu ceremoniarzy z najlepszym wynikiem z testu bierze udział w części ustnej, w której odpowiadają na pytania zadawane przez komisję (lektury te same jak w części I).


Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe.

ministranci.diecezja-pelplin.pl / 2016 / Archiwum

Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk