Ceremoniarz, zwany również mistrzem ceremonii (w dokumentach wydanych po Soborze Watykańskim II jedynie to określenie jest używane) czuwa nad prawidłowym zorganizowaniem i przebiegiem liturgii, jak i wykonaniem wszelkich ceremonii liturgicznych. W czasie liturgii pozostaje w pobliżu celebransa jednocześnie dając odpowiednie znaki i polecenia (komendy) pozostałym usługującym, by spełnili w danym momencie przeznaczone im funkcje. Zasadniczo w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego funkcję ceremoniarza spełnia osoba świecka, lecz dawne dokumenty zalecają, by była to osoba duchowna. A. Jougan w „Słowniku kościelnym łacińsko – polskim” pisał:„Przed Soborem Watykańskim II ceremoniarzem był duchowny, zwany mistrzem ceremonii, który czuwał nad godnym i właściwym spełnianiem uroczystych czynności liturgicznych (1958, s. 82). Wydane po Soborze Watykańskim II Caeremoniale episcoporum w roku 1984 wskazuje wyraźnie, że posługa ceremoniarza nie jest zarezerwowana wyłącznie dla duchownych.

 

Kurs ceremoniarza w Diecezji Pelplińskiej - informacje:

Kolejna XII edycja kursu na ceremoniarza w Diecezji Pelplińskiej rozpoczęła się w październiku 2016 roku. Kurs obejmuje 5 zjazdów:

  • I zjazd - 21-23 X 2016r.
  • II zjazd - 18-20 XI 2016r.
  • III zjazd - 17-19 II 2017r.
  • IV zjazd (egzamin) - 12-13 V 2017r.
  • V zjazd (rekolekcje i promocja) - 18-20 VIII 2017r.

 

 

ministranci.diecezja-pelplin.pl / 2016 / Archiwum

Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk